Kluby w rozgrywkach

Zespoły klubu Kinder +sport w rozgrywkach

1 2022-12-17 14:00 Kinder +sport - turniej I Zalewski Krzysztof II Zawalniak Julia Aleksandra Sekretarz Zawalniak Rafał L I Konwerski Maksymilian L II
1 2023-01-14 13:30 Kinder +sport - turniej I Zawalniak Julia Aleksandra II Konwerski Maksymilian Sekretarz Zawalniak Rafał L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2023-02-11 13:00 Kinder +sport - turniej I Zawalniak Rafał II Zawalniak Julia Aleksandra Sekretarz Konwerski Maksymilian L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2023-03-11 9:00 Kinder +sport - turniej I Dębski Andrzej II Sieńkowski Zbigniew Sekretarz Kuczkowska Wiktoria L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2023-04-01 12:30 Kinder +sport - turniej I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2023-05-13 9:00 Kinder +sport - turniej I Szwedko Wiktoria II Browalski Krzysztof Kamil Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
0 2023-05-27 9:00 Kinder +sport - turniej I Zawalniak Rafał II Zawalniak Julia Aleksandra Sekretarz Konwerski Maksymilian L I Kuczkowska Wiktoria L II Zalewski Krzysztof